z kuşağı

justice4all
Bazı kaynaklarda 1996 -1997 yılı doğumluları kapsasa da, güncel kaynaklara göre 2000 yılından itibaren dünyaya gelmiş bireylerin oluşturduğu nesile Z kuşağı deniyor. Tamamıyla teknolojinin hakim olduğu bir çağda doğmuş olmaları sebebiyle teknolojiyle oldukça iç içe yaşayan bu jenerasyona, “internet kuşağı” adı da veriliyor. Oldukça iyimser olmalarıyla beraber, kişisel hırslarının da son derece yüksek olması, kuşağın en bilinen özelliklerinden. 21. yüzyılın ilk nesli olma ünvanına sahip Z kuşağının, teknolojinin de sayesinde ortalama yaşam süresi bakımından diğer kuşaklardan farklı olması bekleniyor.
Benim de şirketteki tecrübeme göre, işletmeler kurum ve kuruluşlar bu kuşakla nasıl çalışılır, z kuşağı nasıl yönetilir vb. konularında eğitim almalı, çünkü tüm farklılıklarıyla gümbür gümbür geliyorlar.
tulpar
Sınıflandırılan 5 kuşaktan en genç olanıdır. Genel bir tablo ile sunmak gerekirse:


Teknoloji kuşağı olan bu kuşak, internet erişimi sayesinde bilgiye daha çabuk ulaşabiliyor. Her şeye çabuk erişimi yüzünden istemlerinin bir an önce yerine getirilmesini istiyorlar. Bu da onları sabırsızlığa itiyor.

Genelde özgüvenliler. Hatta birçoğunun öz güveni dağı taşı yaracak cinsten. Her şeye kadir olduklarını zannedenler var. "Şu küçük dağları ben yarattım." edasıyla devam ediyorlar hayatlarına.

Bilinçli bir kuşak olduğu da inkar edilemez. İnternet erişimi sayesinde farklı fikirleri görüp ayırt ediyorlar. Durumlara bağnazlıktan ziyade şüpheyle yaklaşıyorlar ki kanımca bu iyi bir şey. Çünkü bu onları bilinçli olmaya itiyor.

ukalgs
Bence şanssız kuşaktır. 2000 öncesinin güzelliklerini, yani teknoloji yokken ki insan ilişkilerini görememiş bir kuşaktır.
Biz zamanında fakir ama mutluyduk. :)