confessions

tenperver

Çiçeği burnunda

  1. toplam giri 104
  2. takipçi 14
  3. puan 939

kaplumbağa terbiyecisi

tenperver
Kaplumbağa Terbiyecisi, özellikle Uzak Doğu'da kaplumbağaları terbiye ederek bazı beceriler öğreten ve yaptıran kişidir. Osman Hamdi Bey'e ait bir resimdir. Osman Hamdi Bey resmedeceği her şeyin önce fotoğrafını çeker daha sonra uygun yerlere yerleştirerek tablo içinde bunları kullanır. Diğer pek çok eserinde olduğu gibi kaplumbağa terbiyecisinde de kendini model olarak kullanmıştır.

tasavvur

tenperver
klasik mantıkta kavram veya fikir anlamında da kullanılır. tasavvur ile hayal arasında da fark vardır. Tasavvur soyutlama, genelleme ve düzenleme gibi zihinsel fiillerin neticesidir. Hayal ise zihinsel fiillerin değil belki geçmiş duyumların sade bir tasviridir.

şirk

tenperver
Farkında olarak veya farkında olmadan Allaha ortak koşmaktır. Dücane cündioğlu şöyle bir deyişte bulunmuştu. Karıncanın ayak sesinden daha sessiz ortakkoşuculuğun üç alameti:
1. Mal-mülke düşkünlük
2. Makam-mevkiye düşkünlük
3. Gösterişe düşkünlük

epistemoloji

tenperver
felsefe ile uğraşan herkesin çok iyi bilmesi gereken, hesaplaşması gereken bilgi felsefesini ifade eder. Epistemoloji olmadan ne siyaset felsefesi ne hukuk felsefesi ne de ahlak felsefesi olur. Tamamının temelini Epistemoloji teşkil eder.

tenperver

tenperver
Başlık açtığınız ve bu güzel yorumda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Bu platforma üye olurken, okuduğum Osmanlıca bir eserde Fransız bir filozof için kullanmıştı yazar tenperver kelimesini. Hoşuma gitti, nick olarak kullandım. Kelime anlamı rahatına düşkün, tembellikten hoşlanan demektir.

slow food

tenperver
Slow Food hareketi, küreselleşmeye ve zincir fast foodlaşmaya karşı bir direkt cevap olarak görülmektedir. Hareket, 1986'da Roma'da İspanyol Merdivenleri'nde Mc Donalds açılışı yapılırken “meydanın estetiği bozulacağı” kaygısı ve “yemek yemenin abur cuburla doymak ve o hızla tüketmek olmadığı” felsefesiyle gastronomi gazetecisi Carlo Petrini önderliğindeki grubun tabaklar dolusu İtalyan makarnasını fırlatarak protesto etmesiyle başlamıştır. İtalya'nın Barolo kentinde Slow food “yavaş yiyecek birliği” oluşturulduktan sonra 1989'da birlik Paris'te uluslararası boyut kazandı.

erdem

tenperver
Erdem insan için en iyi olanın gerçekleştirilmesidir. Bu anlayış Nikomakhos'a Etik'in daha ilk cümlesinde dile gelir: “Her sanat ve araştırmanın, aynı şekilde her eylem ve her tercihin de bir iyiyi arzuladığı düşünülür; bu nedenle iyiyi 'her şeyin arzuladığı şey' diye yerine getirdiler. Burada insan için düşünülen en iyi, bir değerdir. Bunu gerçekleştiren ise erdem olarak adlandırılır. Aristoteles için bu iyi, mutluluktur. İşte bizi mutluluğa götüren eylemler, erdemli eylemlerdir.

uygarlık ve barbarlık

tenperver
20. ve 21. Yüzyıl, insanlığın yaşadığı olumsuz olaylar nedeniyle, uzun süreli tarihsel gelişim içinde ayrı bir yere sahiptir. Bu yüzyılda “imha” olgusu afet düzeyine ulaşmıştır. Yaşanan olağan dışı örnekler, yok etme teknikleri konusunda yaratıcılığın ne kadar geliştiğini göstermektedir. “Uygarlık” ve “barbarlık”lar çağı olarak nitelendirilebilecek 20. ve 21. Yüzyıl şunu göstermiştir ki: Uygarlık düzeyi insanların barbarlığını azaltmamış aksine daha da artırmıştır.

non-zoon politikon

tenperver
Aristoteles geleneğinin en önemli eleştirmenlerinden olan Thomas Hobbes'a göre insan doğası itibariyle bir non-zoon politikon varlıktır yani toplumsal bir varlık değildir. Hobbes ile birlikte liberalizmin kurucusu olarak kabul edebileceğimiz Locke'da aynı şekilde “bireyi” öne çıkarmış ve Aristoteles'i eleştirmiştir.

mimari ve inanç

tenperver
insanın inanç sistemi, kozmolojik varlık telakkisi doğrudan doğruya onun yaptığına yansır. Ortaya koyduğumuz her şey, bilinçli yahut bilinçsiz olarak inançlarımızın bir ifadesidir. Sonuç olarak üslûp, inançlarımızın doğrudan bir yansımasıdır; zira inançlar ile ameller (eylemler) arasında kopmaz, saf, samimî ve mutlak bir ilişki vardır.

pierre bourdieu

tenperver
Hayatı hakkında pek konuşmayan hatta entelektüellerin kişisel hikâye ve gözlemlerini anlatmasına sıcak bakmayan Pierre Bourdieu, 1980'lerin sonunda yazar A.B.D.'li akademisyenlerin yazılarında alıntı yaptıkları Fransız sosyal bilimcilerden biri oldu. 1990'ların ortalarından itibaren yazar akademik çevreler dışındaki bir dizi etkinlikte yer aldı. 24 Ocak 2002'de, Paris St. Antoine Hastanesi'nde kanserden öldü.
Bourdieu'nün önemli eserleri:
• Toplum Bilim Sorunları
• Pratik Nedenler
• Televizyon Üzerine
• Politikanın Krizi, Entelektüeller, Medya
• Karşı Ateşler
• Toplumsal Uzam ve Sembolik İktidar
• Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar;
gibi eserlerdir.

mimari

tenperver
Mimarî, insanın çevresini biçimlendirme çabasının ürünüdür. Karmaşık ve sınırsız alanları kuşatan bir disiplin olan mimarînin herhangi bir basit şematik formülle tanımlanması uygun olmaz. Bu yüzden yapmış olduğumuz bu tanım, dört başı mamur bir tanım olmaktan ziyade sorun alanına genel bir yaklaşımın ifadesi olarak anlaşılmalıdır.

sanat

tenperver
İnsanlığın gelişimindeki uzun süreçte, zamanın aşındırılıcılığına karşı en kalıcı olan sanat; insanın hamurunu yoğurup her gün yeniden biçimlendirir. Yaşamımızın nice değeri sanatın potasında pişip şekillenir. İnsan sanatla, gerçeğini yeniden üretirken, insani değerleri kendi süzgecinden geçirip ayıklar, saflaştırır. Yaşamdaki tüm güzellikler ise en anlamlı ifadesini sanatta bulur.

yabancı

tenperver
Varoluşçu bir düşünür olan Albert Camus, yabancılaşma problemini somut bir şekilde “Yabancı” isimli kitabında işlemiştir. Genel anlamda “Yabancı” özel olarak da “Meaursault”, bireyin varoluşsal temeline inmekte, yaşamda bir anlam aramakta ve yaşamak veya yaşamamak ikileminde umutsuz bir kayıtsızlığı seçmektedir.

stuart mill

tenperver
Faydacılığın takipçisi olan Mill, siyasal itaatin kökenini bir sosyal sözleşmeye dayandıran Hobbes, Locke ve Rousseau gibi düşünürlerden ayrılır. Ona göre devletin varlığı ve ona itaat bir sosyal sözleşme ile açıklanamaz. Siyasal otoriteye itaatin temelinde fayda vardır.
0 /