confessions

agriculture

Çiçeği burnunda

  1. toplam giri 62
  2. takipçi 7
  3. puan 523

tarım

agriculture
Tarım; üretim ve dağıtım sistemidir. Entegredir. Sanayi için hammadde olur. Taze ve ham tüketim için besin zinciri olur. Katma değer oluşturur. İstihdam sağlar (eskiden tabi). Savaş kıtlık gibi olağanüstü durumlarda teminat olur. Temel tüketimin ilk basamağıdır. Sağlık alanına doğrudan etkisi olur.

Yanlış değerlendirildiği için bu haldedir. Ekonomik getirisi düşük görüldüğü için sürekli ötelenir. Kamu değil özel sektörün üstlenmesi gereken bir vazife olarak ortada bırakılır. Sahipsiz kalmıştır. İlgili alanın paydaşları önemsiz görülür. Rant kapısı oluşturur mu acaba diye sürekli eşelenir.

Geleceğin sektörü haline gelecektir. Bir il büyüklüğünde ki ülkenin verimlilik konusunda nasıl koca ülkeden ileride olduğunun ceremesi çekilecektir. Üzerine kıtlık, sürekli nüfus artışı, dış ihracatçı devletlerin gıda güvenliği nedeniyle ihracat oranlarını düşürmesi ya da siyasi sebeplerle pazarlarını farklı alanlara kaydırması ve olası savaş durumu ile var olma mücadelesi yaşatacaktır.

trt'de ses sanatçısının istihdam fazlası nedeniyle tarım bakanlığına gönderilmesi

agriculture
Tarım bakanlığı ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi, tekniker ve teknisyen branşların da ki eksikliği bu şekilde gidermektedir.

Mevcut çiftçi sayısı düşmekte. (Çks= çiftçi kayıt sistemi) bakılarak bunu rahatça görebilirsiniz. Mevcut çiftçilerde yaş sınırı yüksek. Genç çiftçi katılımı az.

Şimdiye kadar hep sürümden kazanma yoluna gidildi. ( Ver desteği hibeyi teşviği dönemi).
Artık verim artışından kazanma devri.
Daha az tarımsal üretim sahası ve daha az tarımsal üretim yapan çiftçi sayısıyla, birim alandan daha fazla verimlilik elde edilmesi.
Bunun içinde, verimlilik artışı, kaynakların sınırlı kullanımı, verimli bir dağıtım ve sanayi sistemine geçiş yapılmak zorunda.
Tabi bunları da ses sanatçıları olsun Turkcell çalışanları olsun bunlarla yapılacak. Tarım bu şekilde şahlanacak.

sayın öcalan dönemi başladı

agriculture
Soru şu;
Millet ittifakı sayın Öcalan söylemini gündeme taşıyıp muhalefet yapabilir mi? Yaparsa Kürt seçmen kararsız kalıp sandığa mı gitmekten vazgeçer ya da cumhur ittifakına mı kayar? Millet ittifakının Kürt seçmenden aldığı oy potansiyeli ne kadardır?

Millet ittifakı sayın Öcalan söylemini gündeme taşır da muhalefet ederse cumhur ittifakı tabanından ne kadar bir oy potansiyelini kendi tarafına çeker.
Midyata pirince mı gidilsin evde kalıp bulgur mu ayıklansın.
Sonuç olarak akıllı olan kazanacaktır.

15 mayıs 2019 tuik işsizlik rakamları açıklaması

agriculture
Bir insan düzenli bir iş bulamazsa para kazanamaz. Para kazanamazsa evlenemez. Evliliğin olmadığı toplumlarda aile bütünlüğü ve devamlılığı olmaz. Aile bütünlüğünün parçalanması demek ülkenin çöküşünü hızlandırır. İsyan ve eylemler artar. Zemin hepten kayarsa bu iş kaosa ve anarşiye doğru meyleder. Herkes kendi başının çaresine baksın demek zorunda kalınırsa eğer, o vebalin altından kimse kalkamaz.
0 /