tartışmak

vodatiriaki
kendine has kuralları olan ve iki farklı görüşün çatışması olarak adlandırılabilecek olay, münakaşa.

küçük bir not: tartışmayı bilmeyen insanlarla çevrili her yer.