şefaat var mı

elhanefi
Şefaat kesin olarak vardır. Nitekim allah'u teala taha suresi 109. ayette şöyle buyurmuştur :

" o gün rahmanın razı olduğu kullar dışında kimsenin şefaati fayda vermeyecektir. "
2
fatih 014 fatih 014
Şefaat vardır doğru ama dünya

İzin günü Rahmân'ın kendisine izin verdiği ve kendisinden tasarruf rızasıyla razı olduğu kişi, her kavimdeki resûldür aynı zamanda devrin imamıdır. Sadece onun ruhu kişinin başının üzerine gelir.

Sahâbenin talebi üzerine, Allahû Tealâ sahâbenin günahlarını affedecekti. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in (burada kendisine izin verilen ve sözünden razı olunan kişi), talebi üzerine Allah sahâbenin günahlarını bir defa daha affedecek ve böylece günahlar sevaba çevrilmiş olacaktır.

4/NİSÂ-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi), ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfere lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen).
Ve Biz, (hiç) bir resûlü, Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka birşey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resûl de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı, (iki tarafın da) tövbelerini (onların tövbesini ve Resûl'ün mağfiret talebini) kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı.sadece Allah'ın kendisine izin verdiği kişi ve sadece izin günü (tâbiiyet günü) şefaat edebilir. Allah'ın sözünden razı olduğu kişinin şefaati, şefaat olarak geçerlidir:
elhanefi elhanefi
Zaten Şefaat hususunda kimse allah'ın iradesi dışında şefaat edecek düşünce ve söylemine sahip değildir.

5 Sınıfın şefaat edeceği sabit olan birşeydir. Bu inkar edilemez bir gerçektir. Hadis inkarcuların ortaya çıkarttığı absürt nedenlere sarılmak acziyetten öte birşey değildir.
bu başlıktaki tüm girileri gör