sayıştay

dallin
Bağımsızlığı önemli olan kurum.
Kamu idarelerinin mali faaliyetlerini denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne rapor sunar.
bosluk
mali yargı organıdır. Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetler ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar.