öngörü

balasagun
Başlanılan veya başlatılan bir işin ilerisinde var olabilecek olumlu veya olumsuz durumlarını önceden kestirme, anlayabilme ve ona göre harekat tarzı benimseme yeteneğidir.