müstedrek

elhanefi
el-Müstedrak alâ el-Sahîheyn ya da kısaca Müstedrek, Hakim el-Nişaburi tarafından yazılan beş ciltlik Hadis-i Şerif derleme eseri. 72 yaşında iken H 393/M 1002-1003'de yazmıştır. 9045 adet hadis içermektedir. Bütün hadislerin Sahih-i Buhari veya Sahih-i Muslim'in şartlarına göre güvenilir olduklarını vurgulamıştır.