miraç hikayesi

dexterbay
Miraç, geleneksel anlatı da burak adlı binit ile Elçi'nin gökyüzüne çıkarak Allah ile pazarlık yapılmasını anlatan bir hadisedir. Hadisenin içeriğinde Musa a.s'a danışılması dikkat çekidir. İşin esasında ise sasani devletinde etkin din olan Zerdüştlüğün etkisiyle ilintili alıntılar içermektedir. Yahudiliğin israiliyatı da etkindir. Konu hakkında Prof. Dr. İsrafil Balcı'nın ''İsra ve Miraç Gerçeği'' kitabında erken dönem kaynakları kullanarak isra ve miraç kavramlarının farklı anlamlarda olduğunu ve Miraç hikayelerinin köklerinin neye dayandığını ortaya koyarak göstermektedir.
amisos
Miraç ve isra hadisesine hikaye demek, aklını peynir ekmekle yemekle eş değerdir diyeceğim ama hiç akıl olmadığı malum..

Tutturmuşsunuz bir israfil balcı gidiyor, ebu müslim'i, tirmizi'yi reddeden kafadan başka birşey bekleyerek ne kadar hata ettiğimiz de ayrı bir tartışma konusu..
dexterbay
Müslim, Tirmizi'yi Allah'ın Elçisi zannedenlerin, kutsal bir objeymiş gibi fetişizm yapması, kutsaması normal fakat işin ilmî esasını bilenler tarafından takdir edilecektir. Miraç ve isra olayları hakkında fikrî dogmatizmden başka bir şey olmayanlardan ne beklenebilir ki ? Kur'ân'da açıkça beyan edilir ki;

''Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.''(Yunus 10/100)
amisos
:)) allah'ın elçisi kabul etmek mi?
insan anlamamak da ısrar edince ne yapabilirsin ki!

Gerçekler böyledir işte, islam alimlerinin yüz yıllar önce ittifak ederek kabul ettiği kitap ve kitapları, alim ve alimleri inkar edeceksin, sonra gelip yok fetişizm yok dogmatizm gibi saçma sapan örneklerle bilgin havası vereceksin, peşine de cımbızla bir ayet meali yapıştırıp hangi konu üzerine indirildiğini açıklamadan tek bir ayeti yapıştırdın mı gel keyfim gel. Allah hidayet versin cümlemize.


tulum hayri
Hicri 200 küsürlü yıllarda uydurulduğu söylenen olay. Neden uydurulduğuna gelince; olay Hz.Musa ile Hz.Muhammed'i yarıştırma çabasıdır. Hz.Musa'nın Zübeyr dağında (dağın adını böyle hatırlıyorum, yanılıyor olabilirim) Allah ile konuştuğu iddia edilir. İslam dini peygamberi bundan aşağı kalmasın diye Hz.Muhammed'in göğe yükseltilerek Allah ile konuştuğu anlatılır. Müslümanlar resmen Kur'an'ı yeterli görmemiş, "Allah'ım biz sana inanıyoruz ama şöyle de bi hikaye oluversin" deyip Hz.Muhammed'in peygamberliğini abartmak için böyle patates bi hikaye uydurmuştur. Hikayeye göre Hz.Muhammed'in Burak'a (atın adı) bindirilerek göğe yükseldiği, cennet-cehennemin gösterildiği, vesaire vesaire derken hikayenin sonunda Hz.Muhammed'in Allah ile namaz vakti pazarlığına oturduğu, pazarlığa Hz.Musa'nın da dahil olmasıyla 50 vakit ile başlayan pazarlığın 5 vakte indirildiği anlatılır. Görüldüğü üzere, başlı başına namaz pazarlığı olayı bile başlı başına İslam dinine hakarettir. Daha da kötüsü miracı anlatanlar sanki olayın birebir şahidiymiş, olay anında peygamberin yanındaymış gibi anlatmaktadır. Hikaye her yönü ile komedidir ve koskoca islam peygamberine utanmadan yakıştırılmaktadır. Peygamberimiz böyle bir hikayenin kendisine yakıştırıldığnı görseydi muhtemelen suratımıza tükürürdü. Gerek miraç olayı, gerekse kandillerin uydurma olduğu konusunda Hakkı Yılmaz, Bayraktar Bayraklı gibi ustaların videolarını seyredebilirsiniz.
haydaralp
Bismillahirrahmanirrahim.
Miraç hadisesini bir kişiye kabul ettirmemiz için önce;
allah'a inanmalı çünkü kulunu göğe yükselteni kabul etmek gerekir. Ona iman yoksa mirac nedir ki?
peygambere inanmalı ; çünkü göğe yükselecek kişi o dur.
meleklere inanmalı ; çünkü hz peygambere kılavuzluk edecek o dur.
ahirete inanmalı ; çünkü ahirete dair birçok hadise orada geçmektedir.
kitaplara inanmalı ki; o kitapta geçeni ve isra hadisesini kabul etsin.

bunlara imanı olmayanın mirac konusunda iknası mümkün olmadığı gibi, konuyu buna rağmen açması tahkir amaçlıdır.
mirac yukarıda yazdığımız iman esaslarından sonra terettüp eden bir bahistir.
dikkat edilirse aklı zorlamamak için miraca iman diye bir hüküm imanın şartlarında yazılmamış.
ayrıca kur'anda isra (yürüme kısmı) ön planda geçmiştir.
haydaralp
eskiden iman kavi idi. ne nakledilirse iman edilirdi.
günümüzde akıl ve bilim ön planda. mirac hadisesini günümüz insanına hitap edecek yine said nursidir.
burada mesele cemaat yada grup yada şuculuk değildir. said nursi peygamber değildir. ama asrımıza hitap eden bir alimdir.
mesle doğruyu ortaya koymadır.
yıllardır miracın hikaye kısmı ve abartılı olaylar anlatıla gelmiştir.
halbuki
hikmeti miraç nedir
hakikat-i mirac nedir
gaye-i miraç nedir
miracın sonucu nedir?
bunlar anlatılmalı.
hz peygamberi ve cenabı hakkı küçük düşürecek hikayeler doğru değil.
frt95
Mirac hadisesinin nasıl olduğu ile ilgili hikâyeler toplumun belleğinde kalması için yazılmıştır. Fakat bu miraç hadisesinin saçma olduğu anlamına gelmez. Peygambere iman eden her müslüman hz.muhammed'in allah'tan vahiy aldığına da iman eder. Allah ile böyle bir iletişimde olduğuna inandığımız bir peygamberin manen yükselmesi demek olan miraç mümkündür. Fakat uydurulan o hikâyeler gerçeğin önüne geçmemeli sadece anlatma üslubu olarak görülmelidir. Namaz da her mümin'in miracıdır der peygamberimiz. Bu yönüyle miracı fantastik ögelerle örülü hikayelerle anlatmaktan çok amacına uygun bir şekilde anlatmak gerekir.