mevlana halid

azad
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, Kürt kökenli Nakşibendi Hâlidîlik yolunun öncüsü ünlü İslâm âlimi, mutasavvıf ve şair.
Irak'ta Süleymaniye'ye sekiz km uzaklıktaki Karadağ kasabasında doğmuştur.
1813-1823 yılları arasında Bağdat'ta yaşamış büyük bir sûfîdir.