masumiyet karinesi

azad
suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden, temel hukuk doktrini.
Suçsuzluk ilkesi.
haydaralp
Önemli konu. Bu düstura uymayan veya öğrenmeyen ahirete zulme ortak gider. Objektif ve kısa yazacağım. grupçuluk ve taraf olarak değil objektif değerlendirilmeli.
Masumiyet Karinesi adaletin temelidir. İslam coğrafyasında gözardı edilmiş bir düsturdur.
adaleti mahzaya (tam adalet) istinat eder. Hz. Ali ve ehlibeytin yoludur. Örnek ; Hz Ali , Hz Ösmanın katillerine karşı bir topluluğu kıyıma gitmemiştir. Hz Aişe taraftarlarına bana delil getirin demişlerdir. Onlarda şu topluluğu imha et demişlerdir. Savaş çıktı . bir taraf dalaet-i mahzayı (bir masumun hakkı , kendi feda etmedikçe toplum için feda edilemez) , diğer taraf adalet-i izafiyeyi (kısmi adalet; toplum i.in fert feda edilir) fikrini savunup savaş ettiler. Ehli sünnete göre Hz ali ve taraftarları tam isabet etmiş, diğer taraf ise istişarede yanılsa da ölenleri şehittir. iki tarafta adalet için gayret sarfetmiştir. Bu kısım ayrı bir daldır.
İslam ulemasından özellikle Bediüzzaman Said Nursi masumiyet karinesine delil getirmiştir. Osmanlı uleması ve İlahiyatçılar bu konuda hep gücün yanında devlet bekası endeksli düşünmüşlerdir.
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰىۜ zümer 39 ve başka yerlerde geçen ayeti Said Nursi "birisinin suçuyla başkası (çoluk çocuğu ve yakını) suçlanamaz " şeklinde tefsir eder. Osmanlıyı toplu bir şahsi manevi olarak savunur fakat suç işlememiş kundaktaki çocuğun öldürülmesine adaleti mahza gereği cevaz vermez. Yine enteresan bir düstur ortaya koyar. bir gemide 1 masum 9 cani olsa o gemi hiçbir surette batırılamaz. der. şahsın müsaade etmesi hariç. Halbuki rutin uygulama İslam coğrafyasında devletin bekası için fert feda edilir.
Bediüzzaman adaleti izafiyeyi reddetmez. Sadece adalet-i mahzayı tatbik mümkün iken adaleti izafiyeyi (kısmi adalet) uygulamak zulümdür der. ileride devam ederiz. Her görüş sahibine açık fikirlerdir. Cemaatçilik olarak algılayıp ön yargı ile bakmayın. Bu düstur Kurandan gelen bir düsturdur. Örnekleri çok.
Bediüzzaman dersimde çocuk-yaşlı ve devlete karşı savaşmayanlara zulmü reddeder ve uyarır.
Yine adnan menderese oy verir fakat mektubunda (emirdağ 2 .cilt) , iktidar gücüyle zulmetme diye uyarır. ağır ikazlar yapar.
Ermenilerin çocuklarının ve yaşlılarının öldürülmesine karşı uyarıda bulunur.
"Zulme rıza zulümdür" der.
Konu ile ilgili olursa cevaplarım. saygılar selamlar.