ebu leheb

thompson
islam peygamberinin amcası azılı islam karşıtı putperest bir arap. gerçek ismi abduluzza bin abdulmuttalip.

işin garibi lakap takmanın ve beddua etmenin kötü karşılandığı islam dinininde allah tarafından lakabı ile anıldığı ve kendisine beddua edilen sure gönderilmiş.