deneme

galaktus
ZAMAN
Istırap yelkenlisinin rüzgarı geçmiş zamandır. Zaman bizim gibi kelimelere muhtaç değildir. Bir günbatımının kızıllığında, bir melodinin tınısında veya bir harabe evin penceresinde selamlar bizleri. Renklerin, melodilerin kombinasyonlarında tabiata ve bizlere nüfuz eder.
İnsanın zaman algısı şimdi ile önce arasında sıkışmıştır. Mevcut durumda yaşanan değişimi önce ile kıyaslarız ve sonsuz bir geçmiş zamana sıkışırız. Bu yüzden geçmişi hatırlatan kişisel imgeler üzerinden yorumlayabiliriz hayatı. Fakat aslında zaman önce ile sonra arasındaki farktır. Yani bir değişimdir.
Bizler ise bilinçli varlıklar olarak değişimi zaman olarak yorumlarız. Zaman ise akmaya devam eder ve bilinç, geleceğini tasarlayan tek varlık olarak ölümü hatırlatır insana. İnsan bu yüzden değişime direnç göstermek gibi nafile bir çabaya girişir. Zaman direnci kırar. Zaman insanlarla konuşur.
İnsan dünyada sonsuza dek yaşayacak olsaydı ne müzik dinlerdi ne de günbatımından etkilenirdi.