beyin yakan sorular

semizoglu
Dünyada en nadir bulunan şey, beyindir. İnsanda bulunan beyin ortalama 1.5 kg ağırlığındadır. Dünya nüfusunun 7.5 milyar olduğunu düşünürsek, insan beyninin yer küreye yaptığı ağırlık yaklaşık 11 milyar kg'dır.

Bu durumda :

- Dünyadaki insanların beynini toplarsak kaç kamyonda taşıyabiliriz?

- 1.5 kg ağırlığındaki bir insan beyninde 100 milyar neron olduğuna göre, dünyadaki insanların toplam neron sayısı kaçtır?

-Neron yakmaya Roma'dan başladığına göre, insan beynindeki neronlar yakmaya nereden başlar?

- Yanan beyin, etrafına ısı ve ışık yayar mı?

(bkz:neron)


1