al satarım bal satarım

doktor
Yağ satarım bal satarım
Ustam öldü ben satarım.
Ustamın kürkü sarıdır.
Satsam 15 liradır.
Zam-bak Zum-bak!
Dön arkana iyi bak!