ahmed xani

muallim
Eserin kahramanları olan Mem'u Zin'e ve Beko'ya ait mezarlar Şırnak'ın cizir (Cizre) ilçesindedir. Mezarın olduğu alanda Kürt Azizan beyliği döneminde inşa edilmiş bir medrese de vardır.