davutoğlu'nun siyaset cahili olması

tektekel
davutoğlunu pek beğendiğim söylenemez ama manifesto yayınlamanın eleştirildiğine şahit olmakta üzmüyor değil.
bu mantıkla düşündüğünüzde seçim yapmak zaman ve para kaybı.ses yarışması düzenleyelim en çok bağıranı başkan seçelim.zaten yapılacak olan konuşmayı danışmanlar yazıyor.adam miting meydanında okumuyor onu.konu kimi ilgilendiriyosa onlara mesaj olarak yayınlıyor dolayısıyla sen okuma onu.

hayyam a selam olsun öyleyse

Kaderimiz üç-beş bilgisizin elinde,
Onlarca her bilgi kendilerinde,
Üzülme, eşek eşeği beğenir,
Hayır var sana kötü demelerinde!

hababam sınıfı

ukalgs
yazarı rıfat ılgaz olan kitap serisinin ismidir.
rıfat ılgaz'ın aynı adlı eseri film serisi hâline getirilmiş ve filmler yeşilçamın en iyi filmleri listesinde zirveyi oynamayı başarmıştır. bu başarının sebebi ise oyuncu kadrosunun (sampiyonlar ligi kadrosu tarzında bir benzetme yapmak gerekirse) kaliteli isimlerden oluşması ve sağlam espiri temellerine dayanmasıdır. yesilçamlı yıllardaki filmlerini her izlediğimizde, ilk izlediğimizdeki keyifi aldığımız için ve espiri kalitesi sebebiyle yeşilçam sonrası çekilmiş olan filmleri gereksiz bulmaktayım.
bizlere böyle kaliteli eserler bıraktıkları için rıfat ılgaz, ertem eğilmez ve kartal tibet'e çok teşekkürler.

kitap serisi;

hababam sınıfı
hababam sınıfı baskında
hababam sınıfı uyanıyor
hababam sınıfı icraatın içinde
hababam sınıfı sınıfta kaldı

film serileri ( geçmişten günümüze);

hababam sınıfı /1 nisan, 1975 (ertem eğilmez)
hababam sınıfı sınıfta kaldı /1 ocak, 1976 (ertem eğilmez)
hababam sınıfı uyanıyor /20 kasım, 1976 (ertem eğilmez)
hababam sınıfı tatilde /1 mart, 1978 (ertem eğilmez)
hababam sınıfı dokuz doğuruyor/ 1 şubat, 1979 (kartal tibet)
hababam sınıfı güle güle /1 mayıs, 1981 (ertem eğilmez)
hababam sınıfı merhaba /16 ocak, 2004 (kartal tibet)
hababam sınıfı askerde /14 ocak, 2005 (ferdi eğilmez)
hababam sınıfı üç buçuk /25 kasım, 2005 (ferdi eğilmez)
hababam sınıfı yeniden /5 nisan 2019 ( doğa can anafarta)

fethullah gülen

nick
babam tarafından yıllardır "sahtekar, terörist, dini kullanarak milleti kandıran, dolandırıcı" olduğu söylenen, türkiye'de ise daha birkaç yıl önce terörist olduğu keşfedilebilmiş erzurumlu din taciri.

yeni parti barajı aşar mı

kadioglu
kisa zamanda en büyük parti olacaktir zira milletin hissiyatlarina ve ihtiyaclarina cevap verebilecek bir parti olacak. 2009larda ak Parti neyse iste yeni parti o olacak milletle yürüyen, özgürlükcü, esitlikci, cogulcu ve problem cözen bir parti olacak.

yeni parti barajı aşar mı

haydaralp
Son dakikada içlerinden bir dingil saçmalamaz ise aşar.
Örnek 24 aralık 1995 te emekli başsavcı Nusret demiral Türkçe ezan konusunu açıp MHP yi baraj altına çekti.
Yaptırılır mı? Yaptırılır. Kaset olayları , geçmişe dönük suç ve belge vb.

dünyadaki en iyi lider

tektekel
Lider denen kişiden beklediğinize göre değişendir.
Cevap beklenen sorudaki lider siyasi lider ise bana kalırsa peşinden gidilen değil yol gösterendir.
tanım olarak lider:Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef, alemdar
Başlıkta aranan bu tanımı en iyi gerçekleyebilmiş olan kişi ise tek bir isim söylemek sanıyorum pek mümkün değil.

kuran

haydaralp
Kur'ân nedir, tarifi nasıldır?
Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi Kur'ân;
•şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,
•ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi,

•ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,

•ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşafı,

•ve sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikin miftahı,..

•ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı,

•ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniyenin hazinesi,

•ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi,

•ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası,

•ve Zât ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, burhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı,

•ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi,

•ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetin mâ ve ziyası,

•ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi,

•ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsi,

•ve insana hem bir kitab-ı şeriat,

•hem bir kitab-ı dua,

•hem bir kitab-ı hikmet,

•hem bir kitab-ı ubûdiyet,

•hem bir kitab-ı emir ve davet,

•hem bir kitab-ı zikir,

•hem bir kitab-ı fikir,

•hem bütün insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi' bir kitab-ı mukaddestir.

•Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefâ ve muhakkıkînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, herbirindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semâvîdir.