confessions

dexterbay

Geleceği parlak

  1. toplam giri 167
  2. takipçi 11
  3. puan 1496

almancıların iktidarcı olması

dexterbay
Genel olarak almancı kafa yapısında olup, akp aşağı akp yukarı diyerek iktidarı öven tipler vardır. Çoğu Almanya'da gayet rahat şekilde yaşarken, Türkiye'de millet işsizlik, açlık sorunlarıyla boğuşmasına rağmen her şeyi harikulade gören almancı zihniyet var.

atatürk'ü anlamak

dexterbay
Atatürk, hakkında konuşulan inkılapçı liderler arasında şüphesiz en fazla olanlardan biridir. Ancak gerçekten atatürk'ün anlaşılmadığı görülmemektedir. Öyle olsaydı Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesi, kültürel anlamda kalkınmaları, dış ilişkilerde-orta doğu'da izlediği politikalar, tarih- edebiyat alanındaki çalışmaları doğru dürüst şekilde uygulanırdı. Atatürk anlaşılmadığı gibi inkılaplar hakkında toplumun net şekilde bilgisinin olmadığı görülmektedir.

levlake hadisi uydurması

dexterbay
“Levlake levlak lema halaktul eflak/Sen Olmasaydın Alemleri Yaratmazdım.'' Şeklinde bilinen uydurma bir söz/hadistir.(mevdu hadis) Hatta ayet- kudsî hadis denilmek suretiyle sanki uydurma değilmiş gibi algılanılmaktadır. Aclunî'nin Keşfu'l-Hafâ'sında açıkça uydurma olduğu bilgisi verilmiştir. (bkz:İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 3. bs., Beyrut, 1988, c: 2, s. 335, hadis no: 2123.)

Kur'ân'a aykırı olduğu gibi İncil'e sokuşturulmuş, Pavlus'un mektuplarında benzer bir uydurma olduğu görülmektedir:

“Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da -nitekim pek çok «ilah», pek çok «rab» vardır- bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih'tir. Her şey O'nun aracılığıyla yaratıldı,biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz.” (1.Korintliler, Bölüm 8: 5–6)

Kur'ân'a göre yaratılış, doğrudan tüm insanları kapsamaktadır.

Yeryüzünü sizin için dayalı döşeli hale getiren, göğü de bina gibi yapılandıran O'dur. Gökten su indirir de onunla oluşan ürünlerden size yiyecek çıkarır. Öyleyse bile bile, Allah'a benzer nitelikler yükleyeceğiniz varlıklar uydurmayın.(Bakara 2/22)

Bir çok siyasi isim, levlake uydurmasını topluma doğruymuş gibi aktarması bakımından yine önemli bir konudur.

atatürk'ün islam'a hizmetleri

dexterbay
Baştan Tarih kurgulayarak Cumhuriyet'i din düşmanı olarak gösterenlerin aksine Atatürk, İslam'a hizmet etmiştir. Bunları yaparken de herhangi bir şekilde istismar amacı gütmemiştir. Bunlardan başlıcaları sadece şunlardır:

-Yunanların yakıp, yıktığı Camilerin tamiratı için ödenek ayrılmıştır.
-Vahidettin'in döneminde satılmak istenen Ağa Camii, 1937 yılında restore edilmiş ve vakıflar tarafından dış tabelaya şöyle yazılmıştır: “Yurttaş dününü unutma
bugünü iyi anlarsın” Denmişti.
-Atatürk, Akif'e Kur'ân'ın çevrilmesi için görev veriyor fakat altından kalkamıyor. Elmalılı Hamdi Yazır'a verilen görev ise yerine getirilerek, günümüzde hâlâ kullanılan tefsir çalışması yaptırılıyor.
-Tuğrul Beğ'in Saltanat ile Hilafet işlerini ayırması örneğine bakıp, hilafetin kaldırılmamasının acı facialara yol açtığını düşünen Atatürk, Hilafeti de kaldırarak, günümüzde Suriye, Irak, Libya,Afganistan gibi ülkelere dönmemize engel olarak, çok ileriye dönük hamle yapmıştır.
-Kur'ân'ın anlaşılması için Türkçe kıraat/mukavele gibi uygulamalara başlamıştır.
-Köylü çocuklara okutulan Din dersi kitabında İslam'ın emperyalizme karşı olduğu, Cumhuriyet'in 4 halife dönemine benzerliği açıkça belirtilmiştir.
-Şura 38. ayetle birinci mecliste levha durmuştur. 1925 yani ikinci mecliste yine ayetli levha durmuştur.
-Savaşlarda ''savunma savaşı'' yaparak, İslam'ın (bkz: Bakara 190) emrine açıkça uymuştur.

Atatürk'ün İslam'a hizmetleri çoktur fakat görebilene !
0 /