onaylamak

azad
yapılan bir işi doğru, uygun ve yerinde bulmak, uygun görerek kabul etmek.
(bir belgeyi vb.) doğru, uygun olduğunu bildirerek bunu bir imle vb. belirtmek.
onamak ( eş anlamı )