insanların insanlığa zararları

balasagun
Tarih serüvenine kabil'in habil'i öldürmesiyle başlayan bu süreç; insanoğlunun yerleşik hayata geçmesinin ardından şehirleri oluşturması ve devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, doğal afetler (depremler, seller, tayfun vb.) Ve ilahi kitaplarda bahsedilen şehirlerin, kavimlerin helakından daha fazla insan kıyımına yol açacak savaşların olması sonucunu doğurmuştur.

Sanayi devrimi ve ardından gelişen teknolojiyle birlikte insanoğlunun işleri kolaylaşmış ve bu teknolojilerden faydası da artmıştır. Bununla birlikte insanoğlunun insanoğluna zararları da evrim geçirmiş; maden sahaları ve yeni yerleşim yerleri açma ve fabrikalardan yükselen dumanla birlikte fabrikaların kimyasal atıkları doğaya ağır bir tahribat vermiştir.

Daha fazla tüketim daha fazla kazanç elde etme amacındaki politikalar sonucunda; çöp dağları oluşmuş, ses ve gürültü kirliliği had safhaya ulaşmış, havaya salınan karbondioksit beraberinde ozan tabakasının da delinmesine yol açmış, göller, akarsular, denizler ve okyanuslar kirlenmiş, en önemlisi insanoğlu kirlenmiştir.

insanoğlu için yaşanılacak ve yaşanılası bir yer olan bu dünyadan, başka bir dünya bulma gayesine yönelmiştir insanoğlu. Oraların da bakirliğini bozmak ve yaşanılacak ,yaşanılası bir yeri daha dünyaya benzetmek maksadıyla...